Global Innovative Leadership Module (GILM) Proje Zirvesi

Global Innovative Leadership Module (GILM) Proje Zirvesi

Erasmus+ Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Bahçeşehir Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu Global Innovative Leadership Projesi, gençlerin teknoloji tabanlı-liderlik ve girişimcilik potansiyellerini, yaratıcılık ve yetkinliklerini geliştirmeyi, bu alanda öncü AB üyeleri ve ülkeler arasındaki uçurumu kapatarak genç işsizliğe karşı sürdürülebilir bir çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanısıra üretilen çıktılar ve faaliyetleri ile gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sunmanın yanısıra, adayların iş hayatında kullanabilecekleri araçlarla tanışmaları ve uyum süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
Proje kapsamında, Rekabet ve İnovasyon, Pazarlama, Stratejik Planlama, Bütçe ve Finans Yönetimi, Girişimcilik, Yönetim ve İş Yönetimi, Data Analizi, Yorumlama ve Problem Çözme konularını ele alan bir uygulamaya dayalı, online eğitim modülü üretilmiştir.

Projenin son hareketlilik ayağı olan bu zirve, projede üretilen bu eğitim modülünü tanıtmak üzere, alanında uzman konuşmacılar, Türkiye’nin farklı illerinden liderler, gençlik çalışanları, girişimciler, eğitmenler, uzmanlar ve konu ile ilgilenen öğrencilerden oluşan 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Zirve kapsamında üretilen modüllere dair pratik bilgiler sağlanmış ve belirtilen konulara dair şu oturumlar gerçekleştirilmiştir:
– İlgili konunun öğrenilmesinin günümüz çağında gençler tarafından öğrenme gerekliliği (Dünya, Türkiye ve Avrupa)
– Pratik örnekler ve örnek durumlar
– İlgili konuda gençlerin ilerleme kaydedebilmesi için neler yapmaları gerektiği